13.04.2017 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YEDEK SONUÇLARI (13.06.2017 Tarihi itibariyle)


13.04.2017 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI (YEDEKLER)

* Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan yedek adayların 16.06.2017 Cuma gününe kadar, aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
* Kazanan adaylardan süresi içerisinde müracaat gelmemesi halinde sıradaki yedek adaylar bilgilendirilecektir.
* Göreve başlamalar ve sözleşme imzalanması, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Güvenlik soruşturma süreci yaklaşık olarak 60 günü bulabilir.
* Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Güvenlik Soruşturmasında kullanılmak üzere alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği (Kendisi, Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk bilgilerini gösteren belge)
2- 4 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form bilgisayar ortamında doldurulup, 4 nüsha çıktısı alındıktan sonra formda belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak , tüm nüshalar imzalanacaktır.)
3- 4 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı
4- Açıktan Atanacaklar İçin Başvuru Formu
5- 2 adet vesikalık fotoğraf (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna yapıştırılanlar hariç)
6- Diplomanın aslı ve 2 adet fotokopisi
7- SSK numarası (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir)
8- Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) [1]
9- Mal Bildirim Beyannamesi (Arkalı- önlü olarak tek sayfa halinde olması gerekmektedir.)

[1] - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 8339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz ” hükmü gereği, yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.
- Sağlık raporu son başvuru tarihine kadar temin edilemeyecek ise, güvenlik soruşturması süreci bitene kadar teslim edilmelidir.


BAŞVURU DİLEKÇESİ için tıklayın.

BAŞVURU FORMU için tıklayın.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayın.

HEMŞİRE (YEDEK) Sonuçları için tıklayın.İrtibat Telefonu: 377 32 51- 377 32 54