Çalışma Alanları

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı

Açıkta ve Örtüaltında (Sera, Alçak ve Yüksek Tünel) Sebze Yetiştiriciliği

Sebzelerde Abiyotik Stres (kuraklık, tuzluluk, besin elementi eksikliği ve toksisitesi, düşük ve yüksek sıcaklık stresi vb.) ve Bitki Besleme Fizyolojisi

Organik Sebze Yetiştiriciliği


  Duyurular